Paketat shëndetësore Spitali Katolik Zoja e Këshillit të Mirë

PAKETA E KONTROLLIT TË VESHKAVE

Paketat shëndetësore Poliambulanca Atë Luigji Monti

PAKETA E KONTROLLIT KARDIOLOGJIK