ALB | ENG

Check-up Meshkuj 40+

Checkup për Meshkuj ndihmon në zbulimin e hershëm të problemeve të mundshme shëndetësore që në fazat e hershme të tyre. Kryerja pe­riodike e ekzaminimeve laboratorike jep jo vetëm një pasqyrë të qartë të gjendjes shëndetësore të gjithsecilit, por gjithashtu mundëson diagnos­tikimin dhe trajtimin adekuat dhe në kohën e duhur të pacientit, duke rrit­ur në këtë mënyrë shanset për reku­perimin e plotë të tij.

 • Gjak komplet + VES
 • Azotemi
 • Kreatininë
 • HDL
 • LDL
 • Kolesterol Total
 • Trigliceride
 • ALT
 • AST
 • Bilirubinë totale
 • Fosfataza alkaline
 • TSH
 • Glicemi esell
 • Ferritinë
 • Urinë komplet
 • Feçe gjak okult
 • PSA
 • Eko abdominale
 • Vizitë kardiologu + EKG
 • Eko e karotideve
 • Eko tiroide
 • Konsultë mjeku internist

Check-up meshkuj 40+ kushton 16000 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.