ALB | ENG

Kontrolli Reumatologjik 2

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike.

  • Vizitë reumatologu
  • Dexa
  • ALP
  • Calcemia
  • Vitamina D3


Paketa e Kontrollit Reumatologjik 2 kushton 7600 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.