ALB | ENG

Paketa e Kontrollit të Mëlçisë 2 (Hepatitet)

Paketa e hepatiteve është e rëndë­sishme në diagnostikimin e hiper­transaminazemive. Na jep të dhëna mbi strukturën e mëlçisë si dhe në prezencën apo jo të hepatiteve vi­rale. Indikohet në të gjithë pacientet me vlera të larta të transaminazave, në pacientët e pavaksinuar ndaj hep­atitit B apo në pacientët në risk, të ekspozuar ndaj viruseve hepatike.

  • HBSAG
  • ANTI HCV
  • ELASTOGRAFI E HEPARIT
  • VIZITË GASTROHEPATOLOGU

Paketa e Kontrollit të Mëlçisë 2 (Hepatitet) kushton 7800 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.