ALB | ENG

Checkup Meshkuj

Checkup për Meshkuj ndihmon në zbulimin e hershëm të problemeve të mundshme shëndetësore që në fazat e hershme të tyre. Kryerja pe­riodike e ekzaminimeve laboratorike jep jo vetëm një pasqyrë të qartë të gjendjes shëndetësore të gjithsecilit, por gjithashtu mundëson diagnos­tikimin dhe trajtimin adekuat dhe në kohën e duhur të pacientit, duke rrit­ur në këtë mënyrë shanset për reku­perimin e plotë të tij.

 • GLICEMI
 • UREA
 • KREATININE
 • BILIRUBINË TOTALE
 • ALT
 • AST
 • FOSFATAZA ALKALINE
 • KOLESTEROL TOTAL
 • HDL KOLESTEROL
 • LDL KOLESTEROL
 • TRIGLICERIDE
 • GJAK KOMPLET
 • ERITROSEDIMENT
 • URINË KOMPLET
 • URICEMIA
 • GGT
 • PSA
 • VIZITË INTERNISTI

Check Up Meshkuj kushton 9300 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.