ALB | ENG

Kontrolli Reumatologjik Bazë

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike.

  • VIZITË REUMATOLOGU
  • DEXA


Paketa e Kontrollit Reumatologjik Bazë kushton 5000 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.