ALB | ENG

MËNYRAT E PRENOTIMIT TË VIZITËS

Pacientët dhe vizitorët mund të prenotojnë vizitën apo konsultën nëpërmjet kontakteve telefonike apo sportelit të pranimit, pranë SKZKM.

PRENOTIMI PËRMES KONTAKTEVE TELEFONIKE DHE EMAIL

PRENOTIMI PËRMES SPORTELIT TË PRANIMIT

7:30 - 19:30
7:30 - 13:30

E hënë - E premte
E shtunë

7:30 - 19:30
7:30 - 13:30

E hënë - E premte
E shtunë

Qendra e prenotimit, përgjigjet nga e hëna në të premte nga ora 7:30-19:30 dhe të shtunën 07:30-13:30.

Orari i hapjes së sportelit është nga e hëna në të premte nga ora 7:30-19:30 dhe të shtunën 07:30-13:30.

7:30 - 19:30
7:30 - 13:30

E hënë - E premte
E shtunë

Qendra e prenotimit, përgjigjet nga e hëna në të premte nga ora 7:30-19:30 dhe të shtunën 07:30-13:30.

7:30 - 19:30
7:30 - 13:30

E hënë - E premte
E shtunë

Orari i hapjes së sportelit është nga e hëna në të premte nga ora 7:30-19:30 dhe të shtunën 07:30-13:30.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.