ALB | ENG

Checkup Femra

Checkup për femra është shumë i rëndësishëm për monitorimin e parametrave të funksioneve krye­sore të organizmit nëpërmjet kry­erjes së analizave laboratorike që na mundësojnë zbulimin në kohë të sëmundjeve të ndryshme dhe paran­dalimin e tyre. Kontrollet periodike, zakonisht çdo vit, na lejojnë të zbu­lojmë gjendjen aktuale të pacientes dhe ndërmarrjen e hapave konkrete në të ardhmen.

 • GLICEMI
 • UREA
 • KREATININE
 • BILIRUBINË TOTALE
 • ALT
 • AST
 • FOSFATAZA ALKALINE
 • KOLESTEROL TOTAL
 • HDL KOLESTEROL
 • LDL KOLESTEROL
 • TRIGLICERIDE
 • SIDEREMI
 • FERRITINË
 • TSH
 • VITAMINA D3 25-OH
 • GJAK KOMPLET
 • ERITROSEDIMENT
 • URINË KOMPLET
 • VIZITË INTERNISTI

Check Up Femra kushton 12600 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.