ALB | ENG

Kontrolli për meshkuj 40+

Paketa Ekonomike e Shëndetit, përfshin:

 • Gjak komplet + Sediment
 • Urinë komplet
 • Glicemia
 • Kolesteroli total
 • Trigliceride
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • SGOT
 • SGPT
 • Bilirubinë totale
 • Fosfataza alkaline
 • GGT
 • Uricemia
 • Azotemi
 • Kreatinemi
 • Feçe gjak okult
 • Sideremia
 • Ferritina
 • PSA

Kontrolli për meshkuj 40+ kushton 6700 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.