ALB | ENG

Kontrolli Reumatologjik 3

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike.

  • Vizitë reumatologu
  • Ekografia Osteoarticolare
  • Gjak komplet
  • PCR
  • FR


Paketa e Kontrollit Reumatologjik 3 kushton 6000 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.