ALB | ENG

Check-up Femra 40+

Checkup për femra është shumë i rëndësishëm për monitorimin e parametrave të funksioneve krye­sore të organizmit nëpërmjet kry­erjes së analizave laboratorike që na mundësojnë zbulimin në kohë të sëmundjeve të ndryshme dhe paran­dalimin e tyre. Kontrollet periodike, zakonisht çdo vit, na lejojnë të zbu­lojmë gjendjen aktuale të pacientes dhe ndërmarrjen e hapave konkrete në të ardhmen.

 • Gjak komplet + VES
 • Azotemi
 • Kreatininë
 • HDL
 • LDL
 • Kolesterol Total
 • Trigliceride
 • ALT
 • AST
 • Bilirubinë totale
 • Fosfataza alkaline
 • TSH
 • Glicemi esell
 • Ferritinë
 • Urinë komplet
 • Feçe gjak okult
 • Eko gjiri ose Mammografi
 • Eko abdominale
 • Pap Test
 • Vizitë kardiologu + EKG
 • Eko e karotideve
 • Eko tiroide
 • Konsultë mjeku internist

Check-up femra 40+ kushton 18000 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.