ALB | ENG

Checkup Laboratorik Bazë (Meshkuj & Femra)

Checkup i përgjithshëm, përfshin ek­zaminime laboratorike të ndryshme që realizohen për të zbuluar në kohë shenjat e hershme të disa sëmund­jeve kur mundësia për trajtim dhe shërim është më e mira. Kryerja e një kontrolli periodik, zakonisht çdo vit është e rëndësishme sepse për­cakton gjendjen shëndetësore të pa­cientit dhe vlerëson rreziqet e tij për patologji të ndryshme që nuk kanë simptoma të dukshme.

 • GLICEMI
 • UREA
 • KREATININE
 • BILIRUBINË TOTALE
 • ALT
 • AST
 • FOSFATAZA ALKALINE
 • KOLESTEROL TOTAL
 • HDL KOLESTEROL
 • LDL KOLESTEROL
 • TRIGLICERIDE
 • GJAK KOMPLET
 • ERITROSEDIMENT
 • URINË KOMPLET

Check Up Laboratori Bazë (Meshkuj / Femra) kushton 4800 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.