ALB | ENG

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 1

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike.

Rekomandohet ta bëjnë pacientët që kanë shenja klinike ose vuajnë nga Artriti Reumatoid (AR) dhe nga Gouta (Podagra). Paketa rekoman­dohet të bëhet sa herë të jetë e nev­ojshme.

  • VIZITË REUMATOLOGU
  • GRAFI DORE BILATERALE (A-P)
  • GJAK KOMPLET
  • ERITROSEDIMENT
  • FAKTORI REUMATOID
  • URICEMIA
  • PCR

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 1 kushton 6000 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.