ALB | ENG

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 4

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike.

Paketa është një paketë më e deta­juar për pacientët që vuajnë me Os­teoporosis. Paketa rekomandohet të bëhet sa herë të jetë e nevojshme.

 • VIZITË REUMATOLOGU
 • DEXA
 • VITAMINA D3 25-OH
 • FOSFATAZA ALKALINE
 • KALCIUM TOTAL
 • GJAK KOMPLET
 • ERITROSEDIMENT
 • UREA
 • KREATININE
 • PARATHORMONE
 • TSH

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 4 kushton 13000 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.