ALB | ENG

Paketa e Kontrollit Onkologjik & Reumatologjik

Kjo paketë rekomandohet për pacientët me kancer gjiri nën trajtimin me frenues të aromatazës, si për shembull: Letrozol, anastrazol, exemestane. Shërben për të vlerësuar, monituruar efektet anësore të tyre mbi strukturën e kockës. Rekomandohet një vlerësim bazal në fillimin e trajtimit për cdo pacient me këto medikamente, pas 6 muajve nga fillimi i trajtimit, apo sipas rekomandimit te Onkologut apo Reumatologut.

  • VIZITË ONKOLOGU
  • VIZITË REUMATOLOGU
  • DEXA
  • VITAMINA D3 25-OH
  • KALCIUM TOTAL
  • FOSFATAZA ALKALINE
  • UREA
  • KREATININE

Paketa e Kontrollit Onkologjik & Reumatologjik kushton 11700 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.