ALB | ENG

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 5

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike.

Rekomandohet të bëhet tek pa­cientët që kanë shenja klinike ose vuajnë nga AR, sinovite, tendinite. Paketa rekomandohet të bëhet sa herë të jetë e nevojshme.

  • VIZITË REUMATOLOGU
  • EKOGRAFIA OSTEOARTICOLARE
  • GJAK KOMPLET
  • PCR
  • FR


Paketa e Kontrollit Reumatologjik 5 kushton 6000 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.