ALB | ENG

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 6

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike.

Rekomandohet të bëhet nga pa­cientët që kanë shenja klinike ose vuajnë nga patologji autoimune të indit lidhor. Paketa rekomandohet të bëhet sa herë të jetë e nevojshme.

  • VIZITË REUMATOLOGU
  • GJAK KOMPLET
  • ERITROSEDIMENT
  • PCR
  • FIBRINOGJEN
  • ANA


Paketa e Kontrollit Reumatologjik 6 kushton 5700 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.