ALB | ENG

Paketa e Kontrollit Dermatologjik

Kjo paketë është e nevojshme të kryhet pasi kontrolli i lëkurës duhet të kryhet në mënyrë periodike një herë në vit, për të evidentuar elemente morfologjike kutane të rinj apo për të evidentuar problematika të ndryshme dermatologjike.
Rekomandohet të kryhet për të gjitha grupmoshat. Në cdo rast kur evidentohet një lezion i ri prezent prej pak muajsh, pacienti duhet të kontrollohet tek dermatologu.

  • VIZITË DERMATOLOGU
  • VIDEODERMATOSCOPI GR.I

Paketa e Kontrollit Dermatologjik kushton 5600 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.