ALB | ENG

SINDROMI KARDIORENAL

Sindromi kardiorenal është një gjendje komplekse e shëndetit ku funksioni i zemrës dhe funksioni i veshkave janë të nderlidhura në një mënyrë që ndikojnë njëra-tjetrën.
Ky sindrom është ndarë në disa tipa të ndryshëm dhe është një sfidë për diagnostikimin dhe trajtimin e pacientëve.

  • Kardiorenal Tipi 1: Paraqet një ndikim të ndërsjellë midis insuficencës kardiake akute dhe funksionit të veshkave. Insuficenca kardiake akute çon në një ndryshim të menjëhershëm në funksionin e veshkave.
  • Kardiorenal Tipi 2: Ndodh kur disfunksioni i veshkave çon në dëmtimin e funksionit të zemrës, pra shkakton rritjen e presionit të gjakut, rritjen e volumit të gjakut, etj.
  • Kardiorenal Tipi 3: Është një gjendje kronike ku insuficenca e zemrës dhe e veshkave janë të pranishme në të njëjtën kohë dhe ndikojnë reciprokisht njëra-tjetrën.
  • Kardiorenal Tipi 4: Ndodh kur një pacient ka dy sëmundje të ndryshme, një të zemrës dhe një të veshkave, por ato nuk janë të lidhura reciprokisht.
  • Kardiorenal Tipi 5: Është një ndërveprim midis sëmundjes së zemrës dhe atij të veshkave që ndodh në kontekstin e ndonjë sëmundjeje sistemike dhe kërkon një vëmendje të veçantë në trajtim dhe menaxhim.


Është e rëndësishme që këto gjendje të trajtohen dhe monitorohen me kujdes, pasi dëmtimi i zemrës dhe veshkave mund të ketë pasoja të rënda për shëndetin e përgjithshëm të pacientit.

Trajtimi mund të përfshijë:

  • medikamente,
  • ndryshime në dietë,
  • menaxhim të ngarkesës hidrike,
  • procedura të tjera mjekësore në varësi të shkallës së dëmtimit të organeve të ndërlikuara.


Trajtimi i sindromit kardiorenal mund të përfshijë menaxhimin e sëmundjeve të zemrës dhe të veshkave njëkohësisht, në mënyrë të personalizuar për çdo pacient.
Në disa raste mund të kërkohet një ekip mjekësh të specializuar në Kardiologji, Nefrologji dhe Mjekësi Interne, për të ofruar kujdesin më të mirë të mundshëm.
Pranë Spitalit Katolik Zoja e Këshillit të Mirë ofrohet kontrolli i plotë nga një ekip mjekësh të specializuar.

Spitali Katolik Zoja e Këshillit të Mirë
Hyrja e Spitalit: Rr. Dritan Hoxha
Tel: +355 445 05 004
WhatsApp: +355 69 70 77 550
E-mail: [email protected]
Web: www.zoja.al

Share:

Ju mirëpresim për konsulta dhe trajtime.

Spitali Katolik Zoja e Këshillit të Mirë
Rruga Ana Komnena, Nr. 74
Tel: +355 445 05 004
WhatsApp: +355 69 70 77 550
E-mail: [email protected]
Web: www.zoja.al

Poliambulanca Atë Luigji Monti
Rruga e Kavajës, Nr. 58
Tel: 04 2223 906 +355 / 04 2232 021
WhatsApp: +355 69 70 775 50
email: [email protected]

Të Rejat

Send Us A Message

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.