ALB | ENG

RADIOLOGJIA – SHËRBIMI CT SCANNER

CT Scanner është një ekzaminim i cili vlerëson të gjithë enët e gjakut të trupit, si p.sh arteriet e trurit, aortën abdominale dhe torakale, si dhe degët tyre.
Ky është një ekzaminim i sigurt, pa dhimbje dhe zgjat vetëm disa sekonda.

Pranë Spitalit Katolik Zoja e Këshillit të Mirë mund të kryhen:

Skaner i kokës

  • Skaner temporal
  • Skaner maksilofacial
  • Skaner i qafës
  • Skaner i toraksit
  • Skaner i abdomenit
  • Skaner i shtyllës kurrizore
  • Skaner osteoartikular
  • Skaner Angio CT
  • Skaner Uro TC

Stafi ynë i specializuar i mjekëve radiologë ofron për të gjithë pacientët përkushtimin dhe ekspertizën shumëvjeçare në bashkëpunim dhe me specialitetet e tjera të shërbimit mjekësor.

Share:

Ju mirëpresim për konsulta dhe trajtime.

Spitali Katolik Zoja e Këshillit të Mirë
Rruga Ana Komnena, Nr. 74
Tel: +355 445 05 004
WhatsApp: +355 69 70 77 550
E-mail: [email protected]
Web: www.zoja.al

Poliambulanca Atë Luigji Monti
Rruga e Kavajës, Nr. 58
Tel: 04 2223 906 +355 / 04 2232 021
WhatsApp: +355 69 70 775 50
email: [email protected]

Të Rejat

Send Us A Message

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.