ALB | ENG

NJOFTIM PUNËSIMI INFERMIERE – MAMI

NJOFTIM PUNËSIMI
Infermiere – Mami

Spitali Katolik Zoja e Këshillit të Mirë hap thirrjen për punësimin e një Infermiere-Mami.

Kriteret që duhet të përmbushin aplikantët renditen si më poshtë:

  • Leje e ushtrimit të profesionit nga Urdhëri i Infermierëve. 
  • Eksperiencë pune të paktën tre vite në profesion.
  • Eksperienca në sallë operatore dhe në trajtimin post operator të pacientit përbën avantazh.


Për të shprehur interesin tuaj aplikoni në adresën e emailit [email protected] me objekt: Aplikim per pozicionin Infermier Mami, duke dërguar dokumentacionin e mëposhtëm:

  • Curriculum Vitae (në të cilin të jenë të sakta të dhënat e kontaktit: email dhe nr. telefoni)
  • Fotokopje diplome
  • Fotokopje e lejes së ushtrimit të profesionit


Aplikimet duhet të dërgohen deri në datën 10 Qershor 2024.

Share:

Ju mirëpresim për konsulta dhe trajtime.

Spitali Katolik Zoja e Këshillit të Mirë
Rruga Ana Komnena, Nr. 74
Tel: +355 445 05 004
WhatsApp: +355 69 70 77 550
E-mail: [email protected]
Web: www.zoja.al

Poliambulanca Atë Luigji Monti
Rruga e Kavajës, Nr. 58
Tel: 04 2223 906 +355 / 04 2232 021
WhatsApp: +355 69 70 775 50
email: [email protected]

Të Rejat

Send Us A Message

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.