ALB | ENG

Markuesit Tumoral

Markues tumoral (MT) është një substancë e prodhuar nga një tumor ose organizmi si
përgjigje ndaj tumorit.
Ato përdoren për të diferencuar një tumor nga indi normal ose për të kapur praninë e
një tumori  bazuar me matjen e MT në lëngjet biologjike.
Markuesit tumoral janë enzima, hormone, antigjenë onkofetal, karbohidrate,
antigjenë të grupeve të gjakut, proteina, receptorë, markues gjenetik dhe molekular. 
Përdorimi klinik i MT përmblidhet në sa mëposhtë : 

  • DEPISTIM ( SCREENING) PËR KANCER 
  • DIAGNOZËN E KANCERIT 
  • PARASHIKIMI I PËRGJIGJES TERAPEUTIKE 
  • VLERËSIMI I PROGNOZËS 
  • STADIFIKIMI I TUMORIT 
  • DETEKTIMI I REKURENCAVE TUMORALE  
  • MONITORIMI I EFEKTSHMËRISË SË TERAPISË ANTITUMORALE1

Share:

Ju mirëpresim për konsulta dhe trajtime.

Spitali Katolik Zoja e Këshillit të Mirë
Rruga Ana Komnena, Nr. 74
Tel: +355 445 05 004
WhatsApp: +355 69 70 77 550
E-mail: [email protected]
Web: www.zoja.al

Poliambulanca Atë Luigji Monti
Rruga e Kavajës, Nr. 58
Tel: 04 2223 906 +355 / 04 2232 021
WhatsApp: +355 69 70 775 50
email: [email protected]

Të Rejat

Send Us A Message

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.