ALB | ENG

Kurset e Formimit te vazhdueshem

QRMS –ja organizon Kurse Formimi që kanë për qëllim azhornimin e vazhdueshëm të fizioterapistëve shqiptarë me teknikat e reja dhe progreset në fushën e mjekësisë së rehabilitimit.
Kurset janë të njohura nga Ministria e Shëndetësise dhe të akredituara pranë QKEV (Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim), zhvillohen nga profesorë të huaj me eksperiencë të gjatë në fushën e rehabilitimit dhe janë të hapur për të gjithë fizioterapistët dhe profesionistë të tjerë që punojnë në këtë sektor mjekësor.

Nr. Titolo Corso Docente Data Accreditamento dal QKEV albanese
1 Il rapporto Fisioterapista-Paziente: La possibilità di nascere una seconda volta In collaborazione con la scuola di Psicoterapia e Counseling “Soave Sia il Vento” di Roma 22-23-24 Novembre 2013 18 Crediti ECM
2 Corso teorico-pratico di Terapia Manuale Prof. Chiara Manetta 10-11-12 Gennaio 2014 23 Crediti ECM
3 Il TAPING: Dalle applicazionicliniche agli effetti terapeutici Prof. Domenico Massimi 28-29-30 Marzo 2014 13 Credit ECM
4 Il 58° Congresso Nazionale sulle Patologie della Colonna Vertebrale e Cingolo Pelvico: Diagnosi e Trattamento Chirurghi Ortopedici e fisioterapisti  di fama internazionale Italiani, Greci e Albanesi 25-26 Aprile 2014 15 Crediti ECM
5 Dal trattamento manuale del rachide al Riequilibrio Posturale Globale Prof. Domenico Massimi 20-21-22 Giugno 2014 19 Crediti ECM
6 Corso di specializzazione sul Metodo MÈZIERÉS (I Livello) Prof. Jean Marie Drouard 17-22 Novembre 2014 119 Crediti ECMin totale
7 Il rapporto con il paziente.Dal biologico all’affettivo:

la cura

In collaborazione con la scuola di Psicoterapia e Counseling “Soave Sia il Vento” di Roma 05-06-07 Dicembre 2014 17 Crediti ECM
8 Corso di specializzazione sul Metodo MÈZIERÉS(II Livello) Prof. Jean Marie Drouard 19-24 Gennaio 2015 119 Crediti ECMin totale
9 Corso di Riabilitazione in Idrokinesiterapia Prof.Caterina Gruosso 20-21-22 Marzo 2015 18 Crediti ECM
10 Corso di specializzazione sul Metodo MÈZIERÉS(III Livello) Prof. Jean Marie Drouard 01-06 Giugno 2015  119 Crediti ECMin totale
11 Corso di specializzazione sul Metodo MÈZIERÉS(IV Livello) Prof. Jean Marie Drouard 21-26 Settembre 2015 119 Crediti ECMin totale

Share:

Ju mirëpresim për konsulta dhe trajtime.

Spitali Katolik Zoja e Këshillit të Mirë
Rruga Ana Komnena, Nr. 74
Tel: +355 445 05 004
WhatsApp: +355 69 70 77 550
E-mail: [email protected]
Web: www.zoja.al

Poliambulanca Atë Luigji Monti
Rruga e Kavajës, Nr. 58
Tel: 04 2223 906 +355 / 04 2232 021
WhatsApp: +355 69 70 775 50
email: [email protected]

Të Rejat

Send Us A Message

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.