ALB | ENG

Festa liturgjike dedikuar Atë Luigi Monti-t

Fondacioni ZKM ka organizuar Festën Liturigjikë në datë 22 shtator 2017 ora 10.00. Kremtimi eukaristik do të mbahet pranë Kapelës Universitare.Fondacioni ZKM ka organizuar Festën Liturigjikë në datë 22 shtator 2017 ora 10.00. Kremtimi eukaristik do të mbahet pranë Kapelës Universitare.

I lumi Luigi Maria Monti është themeluesi i Kongregatës “Bijtë e Zojës së Papërlyer”, e cila i ka dhënë jëtë në Shqipëri Fondacionit Zoja e Këshillit të Mirë. Atë Monti kujtohet çdo 22 shtator.

Fondacioni ZKM ka organizuar Festën Liturigjikë në datë 22 shtator 2017 ora 10.00. Kremtimi eukaristik, që do të mbahet pranë Kapelës Universitare, do të celebrohet nga Sh.T. Imzot Charles John Brown, Nunc Apostolik në Shqipëri.
Me këtë rast, biblioteka e Universitetit Katolik ZKM do të marrë emrin e Prof. Paolo Ruatti, rektor nga viti 2006 deri në 2017.

Share:

Ju mirëpresim për konsulta dhe trajtime.

Spitali Katolik Zoja e Këshillit të Mirë
Rruga Ana Komnena, Nr. 74
Tel: +355 445 05 004
WhatsApp: +355 69 70 77 550
E-mail: [email protected]
Web: www.zoja.al

Poliambulanca Atë Luigji Monti
Rruga e Kavajës, Nr. 58
Tel: 04 2223 906 +355 / 04 2232 021
WhatsApp: +355 69 70 775 50
email: [email protected]

Të Rejat

Send Us A Message

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.