ALB | ENG

Analizat imunologjike

Analizat imunologjike ndihmojnë në diagnostikimin e sëmundjeve autoimmune, të cilat janë gjendje ku sistemi imunitar, i cili zakonisht mbron trupin (nga çdo bakter, virus dhe alergjenë të ndryshëm)  sulmon qelizat e shëndosha të vetë organizmit, duke i cilësuar si të huaja.

Disa nga sëmundjet më të zakonshme autoimune përfshijnë:

 • Hepatitin autoimun
 • Celiakia
 • Sëmundja e Graves
 • Tiroiditi i Hashimotos
 • Sëmundja inflamatore e zorrëve
 • Artriti juvenil
 • Lupus Eritematoz Sistemik
 • Skleroza e shumëfishtë
 • Polimialgjia reumatike
 • Psoriasis
 • Artrit rheumatoid
 • Sklerodermia
 • Sindromi Sjögren
 • Diabeti i tipit 1


Testet e zakonshme laboratorike të përdorura për të diagnostikuar sëmundjet autoimune mund të zbulojnë shënues të autoimunitetit (si testet CRP, ESR, ferritin dhe IgA) ose autoantitrupa të lidhur me autoimunitetin (si testet  Panel autoimun hepatik LC-1, LKM-1; Anti-Gliadin IgG, IgM; Antitransglutaminazat; TPO; TgAb; TRAK; TMAb; ANA; RF; Anti- CCP;  P-ANCA; C-ANCA; Antikorpet Anti Kardiolipin IgG, IgM, IgA; Beta-2 Glikoprotein (b2GPI) IgM, IgG; ENA; AMA-IgG; EmA IgA, IgG; ASMA-IgG; Antikorpet anti-insulin IgA, IgG; ICA IgG; GAD IgG; Anti-IA2 etj).

Laboratori ynë është i pajisur me aparaturat më moderne, tërësisht të automatizuara, duke ofruar një shërbim të shpejtë, të besueshëm dhe cilësor.

Në krah të këtij automatizimi qëndron edhe pajisja e laboratorit me sistemin informatik laboratorik (LIS).

Ky informatizim ndihmon në identifikimin e pacientëve nëpërmjet barkodimit të tyre, duke ulur në maksimum mundësinë e gabimeve pre dhe post-analitike, si edhe për ruajtjen e të gjithë rezultateve laboratorike të çdo pacienti, duke i bërë ata të përdorshme në çdo kohë, që pacientit ose mjekut përkatës do t’i nevojiten.

Share:

Ju mirëpresim për konsulta dhe trajtime.

Spitali Katolik Zoja e Këshillit të Mirë
Rruga Ana Komnena, Nr. 74
Tel: +355 445 05 004
WhatsApp: +355 69 70 77 550
E-mail: [email protected]
Web: www.zoja.al

Poliambulanca Atë Luigji Monti
Rruga e Kavajës, Nr. 58
Tel: 04 2223 906 +355 / 04 2232 021
WhatsApp: +355 69 70 775 50
email: [email protected]

Të Rejat

Send Us A Message

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.