ALB | ENG

ANALIZA LABORATORIKE

Departamenti i Laboratorit pranë Spitalit Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, i cili është i organizuar në Kimi Klinike, Mikrobiologji dhe Anatomi Patologjike, ofron shërbimet e mëposhtëme:

  • Analiza biokimike;
  • Analiza hematologjike;
  • Analiza hormonale;
  • Analiza e markuesve tumoral;
  • Analiza imunologjike;
  • Analiza Mikrobiologjike;
  • Analiza Sierologjike;
  • Ekzaminime histopatologjike dhe imunohistokimike.

Laboratori është i pajisur me aparaturat më moderne, duke ofruar një shërbim të shpejtë, të besueshëm dhe cilësor. Aparaturat në laboratorin tonë janë tërësisht automatike duke identifikuar pacientët nëpërmjet barkodimit të tyre, i cili shërben për të ulur në maksimum mundësinë e gabimeve pre dhe post-analitike. Në krah të këtij automatizimi qendron edhe pajisja e laboratorit me sistemin informatik laboratorik (LIS). Ky informatizim shërben edhe për ruajtjen e të gjithë rezultateve laboratorike të çdo pacienti, duke i bërë ata të përdorshme në çdo kohë, që pacientit ose mjekut përkatës do t’i nevojiten. 

Departamenti i Laboratorit pranë Spitalit Katolik Zoja e Këshillit të Mirë shërben si një hallkë e rëndësishme në parandalimin, diagnostikimin dhe ndjekjen e patologjive të ndryshme për pacientët ambulator dhe spitalor.

Share:

Ju mirëpresim për konsulta dhe trajtime.

Spitali Katolik Zoja e Këshillit të Mirë
Rruga Ana Komnena, Nr. 74
Tel: +355 445 05 004
WhatsApp: +355 69 70 77 550
E-mail: [email protected]
Web: www.zoja.al

Poliambulanca Atë Luigji Monti
Rruga e Kavajës, Nr. 58
Tel: 04 2223 906 +355 / 04 2232 021
WhatsApp: +355 69 70 775 50
email: [email protected]

Të Rejat

Send Us A Message

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.