ALB | ENG

Adresa Dhe Mënyrat E Mbërritjes

Ku ndodhemi?

Adresa: Rruga e Kavajës, Nr. 58, 1023 Tiranë
Tel: 04 2223 906 / 04 2232 021
WhatsApp: +355 69 70 775 50
e-mail: [email protected]

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.