ALB | ENG

Tumoret primitivë të Mëlçisë

Tumoret e mëlçisë mund të ndahen në primare dhe sekondare.
Tumoret primare e kanë origjinën nga qelizat e mëlçisë (të quajtura edhe hepatocitet).
Tumoret dytësore (metastazat e mëlçisë) janë tumore malinje që zhvillohen nga organe të tjera dhe më pas arrijnë në mëlçi.


Shkaqet:

Tumoret primare të mëlçisë janë një lloj kanceri që zhvillohet kryesisht te meshkujt. Faktorët kryesorë të rrezikut që lidhen me këtë patologji janë:

 • Cirroza (më shumë se 90% e tumoreve të mëlçisë janë pasojë e kësaj patologjie);
 • Mosha (zhvillohet kryesisht pas moshës 50 vjeçare);
 • Infeksione kronike si hepatiti B ose C;
 • Diabeti;
 • Abuzimi me alkoolin.


Simptomat:

Në fazat e hershme, tumoret primare të mëlçisë nuk tregojnë shenja të dukshme të pranisë së tyre dhe kjo është arsyeja pse hepatokarcinoma është quajtur edhe si një “tumor i heshtur”. Kur shfaqen simptoma, ato mund të përfshijnë:

 • Lodhje;
 • Dhimbje në pjesën e sipërme të djathtë të barkut që mund të rrezatojë në shpatull;
 • Të përziera;
 • Humbje e oreksit;
 • Ndjenja e shpeshtë e ngopjes;
 • Humbje peshe;
 • Ethe;
 • Verdhëza (ngjyra e verdhë e lëkurës).


Diagnoza:

Diagnoza e tumoreve në fazën fillestare bëhet përmes ekzaminimeve radiologjike (p.sh. ekografi, CT, rezonancë magnetike), veçanërisht te pacientët në rrezik (p.sh. cirroza, sindroma metabolike). Sot diagnoza rrallë vihet gjatë një ekzaminimi klinik për zbulimin e një mase abdominale të prekshme. Mund të nevojitet gjithashtu një biopsi e indit të mëlçisë, por vetëm pas vlerësimit të specializuar.


Trajtimi:

Tumoret primare të mëlçisë janë neoplazi komplekse dhe trajtimet sot janë të shumëfishta dhe në evolucion të vazhdueshëm (rezeksioni kirurgjik laparoskopik, ablacioni termik, radioterapia endovaskulare), shpesh është e nevojshme të kombinohen trajtime të shumta.

Trajtimet që mund të aplikohen për këtë patologji:

Kirurgjia e mëlçisë:
Mëlçia është vendi më i shpeshtë i metastazave, veçanërisht i tumoreve parësore të traktit gastrointestinal (p.sh. metastazat në mëlçi të tumoreve kolorektal).
Tumoret primare të mëlçisë (Hepatokarcinoma, Kolangiokarcinoma e konvergjencës biliare, Kolangiokarcinoma intrahepatike) përfaqësojnë një nga shkaqet kryesore të vdekshmërisë së lidhur me kancerin dhe incidenca e tyre është vazhdimisht në rritje. Rezeksioni i mëlçisë konsiderohet jo vetëm trajtimi i referencës, por edhe ai i lidhur me mbijetesën më të mirë si për tumoret primare të mëlçisë, ashtu edhe për metastazat e mëlçisë të operueshme. Duhet theksuar se në shumicën e rasteve, rezeksioni i mëlçisë është një nga hapat e një trajtimi sekuencial dhe multidisiplinar (kirurg, onkolog, radioterapist, nutricionist, etj.).
Kirurgjia hepatike është padiskutim kompleks dhe kërkon aftësitë e kirurgëve specialistë. Aktualisht është e mundur të kryhen në mënyrë të sigurtë, në pacientë të përzgjedhur: rezeksione të mëdha hepatike të shtrira deri në 75% të vëllimit hepatik, rezeksione hepatike iterative dhe rezeksione hepatike të shoqëruara me rezeksione vaskulare. Kohët e fundit, laparoskopia dhe kirurgjia robotike janë bërë një alternativë e sigurt dhe “minimisht invazive” ndaj resekcionit “të hapur” të mëlçisë, në shumë raste.

Kirurgjia minimale invazive e mëlçisë: laparoskopia

Laparoskopia:
Laparoskopia është një formë e kirurgjisë minimale invazive që ju lejon të kryeni operacione edhe shumë komplekse pa pasur nevojë të hapni barkun, por thjesht përmes prerjeve të vogla nëpër të cilat kalohen instrumentet kirurgjikale. Qëllimi i kësaj teknike është të sigurojë standardet e cilësisë onkologjike të kirurgjisë tradicionale të hapur, duke reduktuar si rrezikun kirurgjik (infeksionet dhe komplikimet), ashtu edhe dhimbjen pas operacionit dhe kohën e rikuperimit për pacientët.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.