ALB | ENG

Tumoret e shtyllës kurrizore

Tumoret e shtyllës kurrizore janë të lidhura ngushtë me shtyllën kurrizore, e cila mban peshën e trupit dhe ruan palcën kurrizore.

Tumoret e shtyllës kurrizore ndahen në:

Ekstradurale, të cilat ndodhen jashtë dura mater. Në përgjithësi janë neoplazi metastatike dhe shpesh gjenden në rruaza.

Intradural ekstramedular, të cilat janë të pranishme në dura mater dhe jashtë parenkimës së palcës kurrizore. Zakonisht janë neoplazi ose meningioma të mbështjellësit nervor.

Intradurale intramedulare, të cilat ndodhen brenda palcës kurrizore dhe janë tumore me origjinë gliale ose vaskulare.

Bazuar në llojin e tumorit të shtyllës kurrizore të identifikuar tek pacienti do të kemi simptoma të ndryshme dhe rrjedhimisht trajtime të ndryshme që do t’i nënshtrohen pacientët.

Shkaqet

Tumoret e shtyllës kurrizore në shumicën e rasteve janë me origjinë metastatike. Tek femrat, tumori fillestar është më shpesh një tumor i gjirit dhe i mushkërive, ndërsa tek meshkujt i prostatës dhe mushkërive.

Simptomat

Simptomat që mund të shfaqen ndryshojnë sipas llojit të ndryshëm të tumorit të shtyllës kurrizore dhe masës së tyre:

  • dhimbje në qafë dhe shpinë;
  • dobësi dhe mpirje në krahë ose këmbë;
  • çrregullime të sfinkterit;
  • shqetësime në ecje.

Dhimbja mund të lidhet edhe me një frakturë vertebrale të shkaktuar nga prania e një tumori përgjithësisht metastatik; fraktura, në këtë rast, përkufizohet si patologjike.

Në rast se shfaqen disa nga këto simptoma, këshillohet të shkoni te mjeku.

Diagnoza

Për përcaktimin e diagnozës parashikohet një ekzaminim neurologjik dhe më pas, në dyshim, një studim MRI vertebrale, falë të cilit mund të vëzhgojmë palcën kurrizore dhe nervat që lidhen me të. Studimi në përgjithësi plotësohet me një studim CT, më informues përsa i përket komponentit kockor.

Mjekimi

Pasi të jetë konstatuar diagnoza e tumorit të shtyllës kurrizore, mund të sugjerohen metodat e mëposhtme të trajtimit:

  • operacioni kirurgjik me qëllim heqjen e plotë të masës tumorale dhe ruajtjen e funksionit të qëndrueshëm neurologjik;

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.