ALB | ENG

Menometroragjia

Menometroragjia konsiston në gjakderdhje anormale vaginale me origjinë nga mitra. Shprehja “anormale” do të thotë gjakderdhje:

  • Shumë i bollshëm gjatë ciklit menstrual;
  • I pranishëm pas menopauzës;
  • Prezente tek femrat pjellore, por jo gjatë periudhës së menstruacioneve.

Nga ana tjetër, humbja e gjakut vaginal gjatë ciklit menstrual është absolutisht normale. Kohëzgjatja e ciklit (i cili përbëhet nga 4 faza: folikulare, ovuluese, luteale dhe menstruale) llogaritet nga dita e parë e menstruacioneve deri në ditën para menstruacioneve të ardhshme; në përgjithësi është 28 ditë, por nuk është e pazakontë që kjo periudhë të ndryshojë.

Shkaqet:

Shkaqet e mundshme të menometroragjisë janë të natyrës organike ose funksionale.
Ndër shkaqet e natyrës organike, më kryesorët janë: fibroidet, polipet e qafës së mitrës, endometrioza dhe tumoret e qafës së mitrës.
Shkaqet e një natyre funksionale janë të lidhura me një ndryshim hormonal të mekanizmit rregullues të menstruacioneve. Ky eventualitet ndodh kryesisht në fillim dhe në fund të moshës pjellore, kur rregullsia e ciklit menstrual është më e paqëndrueshme dhe është për shkak të një ndryshimi në marrëdhëniet midis hipofizës dhe vezores. Brenda vezoreve ka një ndryshim në procesin e maturimit të folikulave, të cilat vazhdojnë të rriten pa u thyer (dhe për rrjedhojë duke parandaluar fazën luteale), por duke vazhduar të prodhojnë estrogjen. Cikli menstrual dështon të vazhdojë rregullisht në faza të ndryshme; kjo bën që endometriumi të trashet me pasojë gjakderdhjen.

Simptomat

Simptoma e menometroragjisë është gjakderdhja vaginale, ndonjëherë e shoqëruar me dhimbje legeni.

Diagnoza:

Diagnoza e menometroragjisë bëhet nëpërmjet një ekzaminimi gjinekologjik, në të cilin kryhen ekografia pelvike ose transvaginale dhe pap testi, si dhe nëpërmjet përshkrimit të analizave hormonale për të vlerësuar aktivitetin e gjëndrrës së hipofizës.

Mjekimi:

Trajtimi i menometroragjisë fillimisht konsiston në ndalimin e gjakderdhjes, përgjithësisht nëpërmjet terapisë hormonale.

Më pas duhet të vlerësohet shkaku i humbjeve dhe pikërisht nga kjo do të varet terapia e mëvonshme. Nëse shkaku është funksional në natyrë, trajtimi hormonal do të vazhdojë; nëse shkaku është me natyrë organike (mioma, polipet e qafës së mitrës, endometrioza dhe tumoret e qafës së mitrës), patologjitë e ndryshme përgjegjëse për gjakderdhjen do të trajtohen ndryshe.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.