ALB | ENG

Makulopatia

Termi makulopati i referohet çdo patologjie që prek pjesën qendrore të retinës, të quajtur makulë. Në kushte normale, makula mundëson vizion qendror të mprehtë dhe të detajuar, i cili, në prani të degjenerimit makular, bëhet i paqartë dhe i shtrembëruar. Individët e prekur nga sëmundja, në fakt, hasin vështirësi të konsiderueshme në të gjitha ato aktivitete që përfshijnë një shkallë të caktuar përqendrimi, si leximi, vizatimi apo qepja.

Forma më e zakonshme e makulopatisë është sigurisht ajo senile, e lidhur me plakjen, e cila mund të ndodhë në formë të thatë ose të lagësht: në rastin e parë, në retinë formohen akumulime të mbetjeve qelizore që mund të riabsorbohen ose kalcifikohen; në rastin e dytë, megjithatë, enët e reja formohen (në mënyrë jonormale) nën retinë që shkaktojnë dëme. Forma të tjera të makulopatisë janë:

  • Makulopati miopike;
  • Makulopatia diabetike;
  • Makulopatia eksudative;
  • Makulopatia e thatë;
  • Makulopati celofanike ose gërvishtje makulare;
  • Distrofia makulare juvenile;
  • Distrofia Vitelliforme.

Format e ndryshme të makulopatisë mund të jenë të fituara ose të trashëguara: nëse dikush në familje është i prekur nga sëmundja, në fakt shanset për t’u zhvilluar janë më të mëdha. Shkaqe të tjera të mundshme janë: pirja e duhanit, mbipesha, ekspozimi i tepërt ndaj rrezeve të diellit, një dietë e pasur me yndyrë dhe kolesterol, seksi dhe mosha e femrës.

Simptomat:

Simptoma kryesore e makulopatisë është humbja graduale e shikimit qendror (skotoma pozitive), e shoqëruar me metamorfopsi, ose një perceptim i shtrembëruar dhe dobët i detajuar i gjithçkaje që është e drejtë (vija librash, hapa, pllaka, etj.). Ngjyrat gjithashtu perceptohen të zbehura.

Diagnoza:

Diagnoza e makulopatisë bëhet gjatë një ekzaminimi normal të syrit, gjatë të cilit mjeku përpiqet të identifikojë llojin e makulopatisë nga e cila është prekur pacienti dhe shkallën e ashpërsisë së sëmundjes. Testi i parë të cilit i nënshtrohet pacienti është testi Amsler, i cili kryhet duke përdorur një rrjetë në katror me një pikë në qendër: nëse pika duket e shtrembëruar ose ka ndërprerje në vija, ka problem me makulën. Ky test pasohet nga ekzaminime më të thelluara dhe specifike, si OCT (tomografia koherente optike me dritë), ose angiografia e retinës (fluorangiografia) dhe angiografia koroidale (angiografia e gjelbër indociane).

Mjekimi:

Nëse testet diagnostike konfirmojnë praninë e makulopatisë, terapitë që mund të përdoren për trajtimin e sëmundjes janë:

  • Administrimi i barnave anti-VEFG të futura në sy përmes injeksioneve intravitreale, barnat anti-VEFG bllokojnë përhapjen e enëve jonormale të gjakut;
  • Fotokoagulim me Laser Argon;
  • Enët jonormale që janë formuar nën retinë mbyllen me lazer (në rastin e makulopatisë së lagësht).


Terapia fotodinamike:

Përdoret një substancë fotosensitive e cila ngjitet në enët e destinuara për mbyllje: kjo substancë stimulohet me impulse drite që shkaktojnë mbylljen e saj. Terapia fotodinamike prek vetëm enët jonormale, pa cenuar indet ngjitur dhe pjesën tjetër të sipërfaqes së retinës.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.