ALB | ENG

Limfomat

Limfomat janë tumore parësore të sistemit nervor qendror. Ky lloj tumori është i rrallë, duke përbërë rreth 1% të tumoreve të trurit. Limfomat lindin nga një proliferim jonormal i limfociteve kryesisht të tipit B (një lloj i qelizave të bardha të gjakut) në SNQ. Ky lloj kanceri ka një incidencë maksimale midis moshës 60 dhe 70 vjeç, por mund të shfaqet edhe në mosha të tjera dhe diagnostikohet më shumë te pacientët meshkuj. Vitet e fundit ka pasur një rritje në frekuencën e këtij kanceri.


Shkaqet:

Shkaqet që çojnë në shfaqjen e limfomës cerebrale janë ende të panjohura, megjithëse është konstatuar se mungesa e imunitetit me origjinë virale (HIV) rrit rrezikun e formimit të limfomave primare cerebrale.


Simptomat:

Simptomat që mund të shfaqen lidhen me zonën specifike në të cilën ndodhet masa e tumorit:

  • Dhimbje koke,
  • Nauze dhe të vjella,
  • Konvulsione,
  • Ndryshimet e personalitetit,
  • Afazi,
  • Shqetësime vizuale,
  • Paraliza e nervit kranial,

Nëse shfaqet ndonjë nga këto simptoma, këshillohet të shkoni te mjeku.


Diagnoza:

Për përcaktimin e diagnozës janë parashikuar ekzaminime më specifike si ekzaminimi i syve, tomografia e gjoksit dhe barkut, ekografia e testikujve (për pacientët meshkuj) dhe biopsia e palcës kockore. Këto teste përdoren për të studiuar praninë e një limfome të mundshme edhe në organe të tjera përveç trurit. Ekzaminimi themelor për diagnozën e limfomës cerebrale është MRI e cila ju lejon të shikoni tumorin dhe të studioni pozicionin e tij të saktë. Për të konfirmuar diagnozën e limfomës, kërkohet një ekzaminim CSF dhe shumë shpesh një biopsi stereotaksike.


Mjekimi:

Pasi të jetë konstatuar diagnoza e kësaj patologjie, mund të sugjerohen metodat e mëposhtme të trajtimit:

  • Seancat e kemioterapisë,
  • Terapi me rrezatim të trurit
  • Transplanti i palcës kockore, i kryer vetëm në raste të veçanta dhe pas një sërë ciklesh kimioterapie.


Trajtimet që mund të aplikohen për këtë patologji:

Biopsi stereoataktike

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.