ALB | ENG

Hipermetropia

Hipermetropia është një defekt vizual që shfaqet kur fokusi i imazheve bie në një plan të pasmë në lidhje me rrafshin e retinës, duke e bërë të vështirë shikimin e objekteve të vendosura afër. Kur defekti është i vogël, syri është në gjendje ta korrigjojë atë në mënyrë autonome duke aktivizuar një proces fiziologjik të akomodimit që lejon që fokusi i imazheve të zhvendoset përpara. Megjithatë, pas moshës 40 vjeç, kapaciteti akomodues i syrit fillon të ulet (presbiopia), duke bërë të nevojshme përshkrimin e lenteve korrigjuese.

Hipermetropia matet me dioptri dhe, në varësi të ashpërsisë, mund të klasifikohet në: Hipermetropi e lehtë (nga +0,25 në +1,5), Hipermetropi mesatare (nga +1,75 në +3,25) dhe Hipermetropi e fortë (deri +6).

Shkaqet kryesore që përcaktojnë hipermetropinë janë:

  • Një sy shumë i shkurtër për fuqinë refraktive të syrit;
  • Një kornea me një shkallë të vogël lakimi;
  • Një distancë e tepërt midis kornesë dhe kristalinit.

Nga pikëpamja anatomike, hipermetropia mund të konsiderohet si një defekt i lindur, duke qenë se bebi i syrit të fëmijës (si dhe të gjitha organet e tjera në trup) nuk e ka përfunduar ende zhvillimin e tij. Në moshën 6-7 vjeç, periudhë në të cilën rritja e aparatit pamor ka përfunduar, çrregullimi tenton të zhduket vetë. Nëse kjo nuk ndodh, është mirë që fëmija t’i nënshtrohet një ekzaminimi të syve për të parandaluar që defekti të gjenerojë probleme të tjera (strabizëm).

Simptomat:

Simptoma kryesore e hipermetropisë është vizioni i paqartë i objekteve të vendosura në distancë të afërt, të cilat janë të paqarta pavarësisht nga përpjekjet akomoduese të mbajtura nga syri. Hipermetropia shpesh i nënshtrohet dhimbjes së kokës, lotit të syve, rëndimit dhe skuqjes. Në prani të shenjave të tilla, këshillohet që të rezervoni një ekzaminim të syve.

Diagnoza:

Hipermetropia diagnostikohet gjatë një ekzaminimi normal të syrit përmes një sërë testesh diagnostikuese që lejojnë okulistin të përcaktojë shkallën e ashpërsisë së çrregullimit. Një test themelor për diagnozën e hipermetropisë është sigurisht ai i Refraksionit në Cikloplegji. Testi i Refraksionit në Cikloplegji kryhet me futjen e pikave cikloplegjike, të cilat zgjerojnë bebëzën, duke penguar akomodimin e thjerrëzës. Në këtë mënyrë, okulisti do të jetë në gjendje të matë shkallën e shqetësimit pa asnjë ndërhyrje.

Mjekimi:

Ka lloje të ndryshme trajtimi që ju lejojnë të eliminoni përfundimisht ose pjesërisht çrregullimin. Metoda më e përdorur për të korrigjuar problemin është padyshim përshkrimi i syzeve me recetë me lente me recetë që ndihmojnë syrin të kthejë fokusin në retinë. Kjo zgjidhje indikohet në rastet kur pacienti është fëmijë ose individ në adoleshencë.

Një tjetër metodë efektive për korrigjimin e hipermetropisë përfaqësohet nga lentet e kontaktit, të cilat devijojnë rrezet e dritës, duke shmangur procesin akomodues.

Më në fund, hipermetropia është e mundur të korrigjohet përmes operacionit. Në fakt, teknikat moderne të kirurgjisë refraktive bëjnë të mundur ndërhyrjen në mënyrë specifike në lakimin e kornesë nëpërmjet përdorimit të lazerit excimer ose implantimin e lenteve intraokulare fakike për t’u mbivendosur në lente. Përveç kësaj, në prani të kataraktave, është gjithashtu e mundur që të zëvendësohet thjerrëza me një lente intraokulare të zgjedhur posaçërisht për të kompensuar çdo largpamësi (në këtë rast bëhet fjalë për kataraktet refraktive).

Ndërhyrja me laser:

Sot është e mundur të korrigjohen hipermetropia dhe defektet e tjera refraktive (miopia dhe astigmatizmi) falë kirurgjisë refraktive të personalizuar. Syri i njeriut është si një gjurmë gishti: ai ndryshon nga personi në person. Përshtatja e kirurgjisë refraktive sipas karakteristikave të pacientit lejon, pra, të arrihen rezultate të shkëlqyera. Kirurgjia refraktive është e sigurt dhe e besueshme dhe kryhet në një ambient ambulator pa pasur nevojë për shtrimin në spital. Pacienti që i nënshtrohet një operacioni refraktiv mund të shkojë në shtëpi në të njëjtën ditë të operacionit.

Kirurgjia me laser – Miopia e lartë dhe astigmatizmi:

Lentet faktike janë zgjidhje vetëm në rastet kur kirurgjia refraktive nuk është e mjaftueshme për të korrigjuar çrregullimin. Është gjithashtu e mundur të ndërhyhet në çrregullim duke zëvendësuar thjerrëzën me një lente intraokulare: megjithatë, kjo zgjidhje merret parasysh vetëm në rastet kur pacienti vuan nga katarakti dhe ka nevojë për ndërhyrje kirurgjikale për ta hequr atë.

Trajtimet që mund të aplikohen për këtë patologji

Femtolasik

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.