ALB | ENG

Glaukoma

Glaukoma është një sëmundje e syrit e karakterizuar nga një rritje jonormale e presionit intraokular, përgjegjëse për dëmtimin e nervit optik dhe për rrjedhojë një shkak i mundshëm i verbërisë. Prandaj, në prani të glaukomës, lëngu nuk drenohet siç duhet dhe akumulimi i tij ushtron presion të tepruar mbi nervin optik duke çuar në një reduktim gradual të fushës së shikimit, e cila – nëse nuk trajtohet shpejt dhe në mënyrë adekuate – mund të shkaktojë humbje të pakthyeshme aftësitë vizuale.

Glaukoma mund të jetë parësore – nëse rritja e presionit intraokular është shkaktuar nga pengimi i rrugëve të daljes ose prodhimi i tepërt i humorit ujor – ose sekondar – nëse lidhet me probleme të tjera si tumoret, infeksionet, etj.

Për më tepër, në varësi të ecurisë klinike, glaukoma mund të ndahet në kënd-mbyllje akute ose mbyllje kronike të këndit.

Simptomat:

Simptomat që lidhen me sëmundjen ndryshojnë shumë në varësi të llojit të glaukomës që keni.

Glaukoma akute (me kënd-mbyllje) karakterizohet nga dhimbje veçanërisht intensive në zonën okulare dhe periokulare, e shoqëruar me një ndjenjë të përzier dhe të vjella, shikim të paqartë dhe ndjeshmëri të tepruar ndaj dritës. Nëse diagnoza dhe trajtimi nuk bëhen shpejt, glaukoma akute mund të çojë në verbëri brenda një periudhe jashtëzakonisht të shkurtër nga fillimi i saj.

Glaukoma kronike (me kënd të hapur), nga ana tjetër, karakterizohet nga një simptomatologji më e heshtur. Evolucioni i tij, në fakt, fillon me përkeqësimin gradual të shikimit periferik: pacienti has vështirësi në drejtimin e automjetit dhe lexim dhe zhvillon një tendencë për t’u përplasur me objektet që e rrethojnë. Humbja e shikimit qendror ndodh më vonë dhe përgjithësisht kur sëmundja ka arritur një nivel të ashpërsisë që e bën të vështirë trajtimin, duke e ekspozuar pacientin ndaj rrezikut të verbërisë.

Diagnoza:

Në rastet kur dyshohet për glaukomë, konstatimi i diagnozës bëhet gjatë ekzaminimit të syrit, gjatë të cilit okulisti do të kryejë këto ekzaminime të thelluara:

  • Tonometri, e cila mat presionin e brendshëm të syrit;
  • Pachymetry, e cila mat trashësinë e sipërfaqes së kornesë;
  • Gonioskopia, e cila përcakton llojin e glaukomës nga e cila vuani;
  • Studim në terren vizual, i cili mat ndjeshmërinë e retinës;
  • OCT (Optical Coherent Light Tomography), e cila mat trashësinë e fibrave nervore dhe nervit optik.


Mjekimi:

Glaukoma është një sëmundje kronike dhe si e tillë nuk mund të kurohet përfundimisht. Megjithatë, ka disa trajtime (si farmakologjike ashtu edhe kirurgjikale) që ju lejojnë të mbani nën kontroll presionin intraokular, duke minimizuar dëmet e shkaktuara prej tij.

Trajtimi fillestar i glaukomës është përgjithësisht farmakologjik dhe përfshin përshkrimin e pikave të syrit që synojnë uljen e presionit të brendshëm të syrit. Kur barnat nuk janë të mjaftueshme, kryhet operacioni ose parakirurgjia (lazer).

Trajtimet kirurgjikale dhe parakirurgjikale më të përdorura janë:

Trabekulektomia

Trabekulektomia është një operacion invaziv që mund të kryhet vetëm te pacientët me një diagnozë të caktuar të glaukomës. Qëllimi i ndërhyrjes është krijimi i një kanali në hapësirat nënkonjuktivale për të lejuar që humori ujor i tepërt të rrjedhë, duke ulur presionin intraokular.

Operacioni kryhet me anestezi lokale dhe kërkon një shtrim në spital për të mbajtur nën kontroll evolucionin post-operativ të syrit. Trabekulektomia ngadalëson përparimin e glaukomës, duke i lejuar pacientit të pezullojë terapinë me ilaçe.

Sistemi i valvulave të kullimit

Valvulat e kullimit janë pajisje me përmasa milimetrash që, pasi futen brenda syrit, lehtësojnë kullimin e lëngut të tepërt, duke kontribuar në uljen e presionit të brendshëm.

Kirurgjia e glaukomës Valvula

Lazer Yag

Lazeri Yag (ose Iridotomia me Laser) është një lloj operacioni që lejon të ndërhyhet në glaukomën me kënd të mbyllur dhe konsiston në krijimin e një vrime në iris, përmes së cilës lëngu është në gjendje të rrjedhë në dhomën e përparme duke arritur në trabekulat. Operacioni kryhet në baza ambulatore dhe nën anestezi lokale. Pas futjes së pikave anestezike të syve, okulisti drejton rrezen e lazerit në strukturat e prekura, duke krijuar kështu vrimat që do të lejojnë daljen e lëngut brenda syrit. Pas trajtimit, hidhen pika anti-inflamatore të syve dhe pacientit i tregohet terapia.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.