ALB | ENG

Fibrilacioni Atrial

Fibrilacioni atrial është forma më e zakonshme e aritmisë kardiake, pas ekstrasistolave. Shkaktohet nga impulset elektrike të krijuara nga qelizat specifike të muskujve të vendosura midis katër venave pulmonare dhe atriumit të majtë. Prek 1-2% të popullsisë në vendet perëndimore dhe frekuenca e saj rritet me moshën: prek rreth 5% të njerëzve deri në 65 vjeç dhe pothuajse 18% të njerëzve mbi këtë moshë. Në përgjithësi, meshkujt janë më të prekur se femrat.

Klinikisht, fibrilacioni atrial mund të klasifikohet si:

  • Paroksizmale (ndodh në episode që zgjidhen spontanisht brenda 1 jave);
  • Persistente (kur zgjidhet vetëm pas një ndërhyrjeje të jashtme);
  • E përhershme (kur nuk është e mundur të ndërhyhet ose kur ndonjë ndërhyrje është joefektive).


Shkaqet:

Shkaku kryesor i fibrilacionit atrial është një dëmtim i sistemit elektrik të zemrës. Kjo gjendje mund të varet nga sëmundje të tjera të zemrës si hipertensioni (presioni i lartë i gjakut) ose sëmundja e arterieve koronare (mbyllja e një arterie koronare). Në disa raste shkaqet mbeten të panjohura.

Faktorë të tjerë rreziku janë mosha dhe gjinia: mundësia e zhvillimit të kësaj sëmundje rritet me rritjen e moshës; meshkujt janë më të prekur se femrat.


Simptomat:

Ndër simptomat e fibrilacionit atrial, më të shpeshtat janë:

  • frymëmarrje e dëmtuar (dyspnea);
  • palpitacione;
  • dobësi;

Në disa raste, mund të ndodhin edhe dhimbje gjoksi (anginë) ose humbje e papritur e vetëdijes (sinkopa).


Diagnoza:

Diagnoza e aritmisë bëhet nëpërmjet një elektrokardiograme të thjeshtë ose në raste më komplekse nëpërmjet një studimi elektrofiziologjik. Ky i fundit konsiston në një studim elektrik të zemrës i aftë për të diagnostikuar si mekanizmin ashtu edhe vendndodhjen e saktë të aritmisë kardiake.


Mjekimi:

Trajtimi për fibrilacionin atrial është kryesisht farmakologjik; megjithatë, në raste të përzgjedhura në të cilat aritmia është recidive ose e pranishme kronike dhe shpesh e shoqëruar me një sëmundje valvulare, ajo mund të trajtohet edhe kirurgjikisht nëpërmjet izolimit të venave pulmonare.

Kjo lloj procedure përfshin izolimin kirurgjik ose me radiofrekuencë të venave pulmonare nga atriumi i majtë me synimin për të reduktuar të ashtuquajturat “pika të nxehta” të pranishme në origjinën e venave pulmonare dhe nga të cilat besohet se fillon aritmia.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.