ALB | ENG

Disfagia

Disfagia i referohet çdo shqetësimi në gëlltitje ose çdo mosfunksionimi të gëlltitjes që është drejtpërdrejt i dallueshëm, nëpërmjet një vlerësimi klinik ose instrumental, ose indirekt për shkak të pasojave të tij. Disfagia mund të jetë prezente vec për ushqimet e ngurta, apo edhe ato gjysmë të lëngshme apo të lëngshme. Ajo duhet të dallohet nga odinofagia, e cila konsiston në dhimbjen gjatë gëlltitjes.


Shkaqet

Disfagia mund të shkaktohet nga aksidentet cerebrovaskulare, sëmundja e Parkinsonit, demencat, sëmundjet tumorale  të kokës dhe qafës, skleroza e shumëfishtë, sindroma Shy-Drager, ALS dhe sëmundje të tjera të neuroneve motorike, korea e Huntingtonit, paraliza mbinukleare progresive


Diagnoza

Mbledhja e detajuar e të dhënave të historikut të pacientit është shumë e rëndësishme.

Ekzaminimi fizik i përgjithshëm, ORL dhe neurologjik lejon të evidentohen shenja të tjera që shoqërojnë disfaginë.

Vlerësimi foniatrik, i mbështetur nga ekzaminimi fibroskopik, me teste të gëlltitjes është gjithashtu shumë i vlefshëm. Ky vlerësim mund të pasohet nga studimi videofluoroskopik i gëlltitjes, thelbësor për vlerësimin e llojit të ndryshimit në faza të ndryshme të gëlltitjes, duke përfshirë çrregullimet e lëvizshmërisë së faringut.

Kur duhet të kërkoni një konsultë?

Ju duhet te paraqiteni për një konsultë te specialisti nëse gjatë konsumimit të vaktit ushqimor ose disa minutash pas, shfaqen sjelljet e mëposhtme që tregojnë për gëlltitje joefektive dhe që nuk duhen nënvlerësuar, por monitoruar me kujdes:

 • kollë ose shenja mbytjeje;
 • ethe;
 • zë flluskues;
 • ngjirje e zërit;
 • ndjesi e gëlltitjes jo të plotë të kafshatës, me përpjekje të përsëritura për të gëlltitur më vonë;
 • grumbullimi i ushqimit në faqe ose në gjuhë;
 • rrjedhje e ushqimit ose lëngjeve nga goja dhe/ose hunda;
 • frymëmarrje të zhurmshme ose të gulçuara.


Prognoza:

Ecuria ndikohet nga faktotët e mëposhtëm:

 • Shkaku i disfagisë;
 • Madhësia dhe vendndodhja e lezioneve nëse janë të pranishme;
 • Reagimi individual ndaj terapisë.


Mjekimi:

 • Trajtimi i shkaktarit;
 • Terapi e të folurit;
 • Modifikimet e dietës;
 • Kompensimi postural.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.