ALB | ENG

Astigmatizmi

Astigmatizmi është një defekt refraktiv i syrit i shkaktuar nga një anomali në lakimin e kornesë, e cila në vend që të jetë sferike, merr një formë vezake. Kjo gjendje bën që rrezet e dritës të përqendrohen në pika të ndryshme, duke gjeneruar për pasojë imazhe të ndara dhe jo të mprehta. Prandaj, individët me astigmatizëm shohin dobët si në distancë ashtu edhe në afërsi. Shpesh, astigmatizmi shoqërohet me çrregullime të tjera të shikimit, të tilla si hipermetropia, miopia ose presbiopia.

Astigmatizmi matet me dioptra dhe në varësi të ashpërsisë mund të klasifikohet në:

  • Astigmatizëm i lehtë (nga 0 deri në 1 dioptra),
  • Astigmatizëm mesatar (nga 1 deri në 2 dioptra) dhe,
  • Aastigmatizëm i fortë (mbi 2 dioptra).


Shkaqet kryesore që përcaktojnë astigmatizmin janë:

  • Deformimi i lakimit të kornesë (astigmatizmi i kornesë);
  • Ndryshimi i thjerrëzave (astigmatizmi thjerrëzor);

Në shumicën e rasteve, astigmatizmi shkaktohet nga faktorë trashëgues: shpesh, në fakt, subjekti lind me një korne të lakuar në mënyrë të parregullt që predispozon organin e shikimit për një gjendje lodhjeje që ndodh që në vitet e para të jetës. Për më tepër, astigmatizmi mund të ndodhë si rezultat i një traume ose një operacioni veçanërisht delikat: në këtë rast bëhet fjalë për astigmatizëm të parregullt.

Simptomat:

Syri i prekur nga astigmatizmi nuk është në gjendje të fokusojë imazhet rregullisht, duke i fokusuar ato vetëm pjesërisht. Në rastet kur astigmatizmi është shumë i lartë, syri mund të arrijë të perceptojë edhe imazhe krejtësisht të shtrembëruara ose pak të dyfishuara. Përpjekja akomoduese e mbajtur nga syri astigmatik mund të shkaktojë dhimbje koke, lodhje, lot, djegie dhe dhimbje në zverkun e syrit dhe harkun ciliar. Astigmatizmi ndikon në shikimin në distancë dhe afër.

Diagnoza:

Astigmatizmi diagnostikohet gjatë një ekzaminimi të thjeshtë të syrit përmes një sërë testesh diagnostikuese që lejojnë okulistin të përcaktojë shkallën e ashpërsisë së çrregullimit. Shpesh subjekti astigmatik nuk është i vetëdijshëm për çrregullimin nga i cili vuan: për këtë arsye është mirë t’i nënshtrohet ekzaminimeve të syve që në vitet e para të jetës.

Gjatë ekzaminimit të syrit, pacientit i nënshtrohet testeve të mëposhtme:

  • Matja e mprehtësisë vizuale duke përdorur një tabelë optotip;
  • Autorefraktometria;
  • Oftalmometria;
  • Topografia dhe tomografia e kornesë;
  • Testi subjektiv i thyerjes.


Mjekimi:

Ka lloje të ndryshme trajtimi që ju lejojnë të eliminoni përfundimisht ose pjesërisht çrregullimin. Zgjidhja më e zakonshme për të kapërcyer problemin përfaqësohet sigurisht nga syzet me recetë me lente torike ose lentet e kontaktit me recetë të përshkueshme nga gazi. Përshkrimi i lenteve korrigjuese duhet të kryhet gjithmonë pas një kontrolli të saktë të syrit, i cili do të lejojë të merret një matje e saktë e çrregullimit dhe, rrjedhimisht, një shkallëzim i saktë i lenteve.

Kirurgjia është gjithashtu një metodë efektive për korrigjimin e astigmatizmit. Në fakt, teknikat moderne të kirurgjisë refraktive bëjnë të mundur ndërhyrjen në mënyrë specifike në lakimin e kornesë nëpërmjet përdorimit të lazerit excimer ose implantimin e lenteve intraokulare fakike torike që do të mbivendosen në lente. Për më tepër, në prani të kataraktave, është gjithashtu e mundur të zëvendësohet thjerrëza me një lente intraokulare torike të krijuar posaçërisht për të lejuar pacientët që vuajnë nga katarakti dhe astigmatizmi të eliminojnë ose zvogëlojnë defektin refraktiv, duke e shndërruar kirurgjinë e kataraktit në një operacion refraktiv. Natyrisht, oftalmologu do të jetë në gjendje t’i tregojë pacientit të tij zgjidhjen më të përshtatshme.

Ndërhyrja me laser:

Sot është e mundur të korrigjohen astigmatizmi dhe defektet e tjera refraktive (hipermetropia dhe miopia) falë kirurgjisë refraktive të personalizuar. Syri i njeriut është si një gjurmë gishti: ai ndryshon nga personi në person. Përshtatja e kirurgjisë refraktive sipas karakteristikave të pacientit lejon, pra, të arrihen rezultate të shkëlqyera. Kirurgjia refraktive është e sigurt dhe e besueshme dhe kryhet në një ambient ambulator pa pasur nevojë për shtrimin në spital. Pacienti që i nënshtrohet një operacioni refraktiv mund të shkojë në shtëpi në të njëjtën ditë të operacionit.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.