ALB | ENG

Ambliopia (Syri dembel)

Ambliopia (ose syri dembel) është një deficit i aparatit vizual që ndodh kur syri është zhvilluar pjesërisht ose gabimisht. Kjo gjendje bën që truri të shtypë imazhet nga syri dembel për t’i dhënë përparësi atyre nga syri i shëndoshë, duke rezultuar në braktisjen e shikimit binocular. Ambliopia zakonisht ndodh gjatë viteve të para të jetës dhe nëse nuk diagnostikohet dhe trajtohet deri në moshën 8 vjeç, mund të çojë në humbje të përhershme të shikimit.

Shkaqet më të shpeshta që përcaktojnë ambliopinë janë:

 • Asinometropia: gjendje në të cilën sytë kanë dy përthyerje të ndryshme
 • Strabizmi: Një gjendje në të cilën sytë nuk janë të vendosur siç duhet për shkak të një defekti neuromuskular
 • Katarakt kongjenital: gjendje në të cilën thjerrëza është e errët që nga lindja ose që në vitet e para të jetës
 • Ptoza e qepallave: gjendje në të cilën qepalla e sipërme bie
 • Në varësi të natyrës së çrregullimit, ambliopia mund të klasifikohet në:
 • Ambliopia me sy të kryqëzuar: ndodh kur truri shtyp imazhin e dërguar nga syri me defekt, i cili nuk mund të bashkohet me atë të transmetuar nga syri i shëndetshëm.
 • Ambliopia asinometrike: ndodh kur sytë preken nga dy defekte të ndryshme refraktive (për shembull: njëra është miopike, tjetra hipermetropike)
 • Ambliopia organike: ndodh në prani të lezioneve ose keqfunksionimeve të sistemit neuronal që lidh organin vizual me trurin.
 • Ambliopia e privimit: ndodh kur një katarakt kongjenital ose ametropia e lartë nuk lejon që rrezet e dritës të arrijnë saktë retinë.
 • Simptomat e ambliopisë
 • Simptomat kryesore që lidhen me ambliopinë janë: lodhja e syve, dhimbja e kokës, shtrembërimi i syve, reduktimi i shikimit, shikimi i dyfishtë dhe i paqartë. Megjithatë, individët me ambliopi janë përgjithësisht fëmijë shumë të vegjël për të njohur dhe manifestuar çrregullimet që lidhen me simptomat e listuara më sipër: prandaj është thelbësore që të kryhen ekzaminimet e syve brenda katër viteve të para të jetës së fëmijës për të marrë një diagnozë të hershme. për ngadalësimin e sëmundjes ose zhdukjen eventuale të saj.


Diagnoza e ambliopisë:

Ambliopia diagnostikohet gjatë një ekzaminimi të thjeshtë të syrit, në të cilin fëmija i nënshtrohet një vlerësimi të kujdesshëm ortoptik me një studim të lëvizshmërisë së syrit, përmes të cilit okulisti mund të përcaktojë natyrën e çrregullimit dhe metodat për trajtimin e tij.

Trajtimi i ambliopisë:

Trajtimi për korrigjimin e ambliopisë duhet të ndërmerret sa më shpejt që të jetë e mundur në mënyrë që të rriten mundësitë e pacientit për shërim. Pas vlerësimit të kujdesshëm të shkaqeve nxitëse të çrregullimit, oftalmologu, në bashkëpunim me një ortoptist, mund të ndërhyjë në syrin ambliopik duke zbatuar një proces penalizimi. Kjo procedurë synon të stimulojë syrin dembel duke bllokuar atë të shëndetshëm përmes metodave të ndryshme terapeutike:

 • Administrimi i atropinës për të turbulluar shikimin e tyre;
 • Receta e lenteve me filtra të errët;
 • Fashë ngjitëse (patching), për t’u aplikuar për një periudhë të ndryshueshme kohore në varësi të ashpërsisë së defektit;

Gjatë gjithë periudhës në të cilën syri i nënshtrohet okluzionit, është thelbësore që okulisti të ndjekë ecurinë e terapisë për të monitoruar efektet që kjo e fundit prodhon në shikimin e pacientit. Penalizimi, nëse funksionon brenda 6/7 viteve të para të jetës së një fëmije, përmirëson efektivisht shikimin e syrit dembel.

Në rastet kur ambliopia nuk diagnostikohet dhe trajtohet në kohë (përpara se syri të përfundojë procesin e zhvillimit të tij), është e mundur të ndërhyhet me teknika kirurgjikale që lejojnë riorganizimin e syve dhe shikimin paralel. Megjithatë, operacioni në vetvete nuk është i mjaftueshëm për zgjidhjen totale të problemit dhe në çdo rast duhet të kombinohet me përdorimin e syzeve ose lenteve të kontaktit.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.