ALB | ENG

Adenopatia cervikale – Zmadhimi i gjendrave të qafës

Termi adenopati cervikale i referohet ndryshimit në madhësi ose në konsistencë të limfonodujve (gjendrave) të qafës. Në varësi të kohëzgjatjes ajo ndahet në:

  • Akute (≤ 2 javë);
  • Subakute (2-4 javë);
  • Kronike (>6 javë);

Adenopatia mund të jetë:

  • E lokalizuar
  • E gjeneralizuar

Zmadhimi i gjendrave të qafës vjen si pasojë e infeksioneve kronike, sëmundjeve autoimune apo patologjive tumorale. Infeksionet janë përgjegjëse për shumicën e adenopative në fëmijë. Por, ajo shfaqet edhe në adultë dhe etiologjia mund të jetë shpesh vështirë e identifikueshme. Faktorët ambientalë ndikojnë shumë në etiologjinë e adenopative, p.sh. vendet me raste të shumta të tuberkulozit, shfaqin përqindje më të lartë të adenopative cervikale me natyrë tuberkulare. Ndërkohë, në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara, rastet malinje tumorale përbëjnë pjesën më të madhe të rasteve në të rritur. Patologjitë malinje më të shpeshta janë: Metastazat, limfomat, leukozat etj.


Simptomat:

  • Masë në qafë e cila vjen duke u rritur gradualisht;
  • Rënie në peshë në rastin e tumoreve malinjë;
  • Temperaturë ose dhimbje në prekje të qafës në rastet e zmadhimit të gjendrave si pasojë e infeksioneve.


Diagnostikimi

Vlerësimi i pacientit me zmadhim të gjendrave të qafës nis me një ekzaminim të përgjithshëm të masës. Në një pacient me adenopati është e rëndësishme të kryhen endoskopi të nazofaringut, orofaringut, laringut dhe ezofagut për të përjashtuar një tumor primar. Ekzaminimi imazherik si eko, skaner, rezonancë jep informacione të rëndësishme mbi madhësinë e limfonodulit, apo strukturën e tij. Diagnoza përfundimtare vendoset me biopsi. Mosha e pacientit, konstistenca e limfonodulit, simptomat shoqëruese, lokalizimi dhe ekzaminimi imazherik janë shpesh tregues të qartë të patologjisë shkaktare.


Mjekimi

Pasi arrihet në një diagnozë perfundimtare, trajtohet shkaktari i adenopatisë së qafës.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.