ALB | ENG

Check-up Meshkuj 40+

Checkup për Meshkuj ndihmon në zbulimin e hershëm të problemeve të mundshme shëndetësore që në fazat e hershme të tyre. Kryerja pe­riodike e ekzaminimeve laboratorike jep jo vetëm një pasqyrë të qartë të gjendjes shëndetësore të gjithsecilit, por gjithashtu mundëson diagnos­tikimin dhe trajtimin adekuat dhe në kohën e duhur të pacientit, duke rrit­ur në këtë […]

Check-up Femra 40+

Checkup për femra është shumë i rëndësishëm për monitorimin e parametrave të funksioneve krye­sore të organizmit nëpërmjet kry­erjes së analizave laboratorike që na mundësojnë zbulimin në kohë të sëmundjeve të ndryshme dhe paran­dalimin e tyre. Kontrollet periodike, zakonisht çdo vit, na lejojnë të zbu­lojmë gjendjen aktuale të pacientes dhe ndërmarrjen e hapave konkrete në të […]

Paketa Perimenopauzale

Perimenopauza është periudha para menopauzës, kur një grua fillon të përjetojë ndryshime apo çrregullime në ciklin menstrual, si dhe simptoma të tjera si: afshe, lodhje ose nervozizëm, dhimbje gjoksi, ndryshim peshe, probleme me përqëndrimin, etj. Këto ndryshime mund të shkaktohen nga luhatjet në prodhimin e hormoneve 5-10 vjet para menstruacioneve te fundit. Rekomandojmë kontrollin nëpërmjet […]

Paketa e Kontrollit të Anemisë

Rekomandohet tek fëmijët, femrat në moshë fertile dhe pacientët me sëmundje kronike. Rekomandohet 2 herë në vit. Paketa e Kontrollit të Anemisë kushton 8600 lekë.

Paketa e Kontrollit të Mushkërive

Paketë për kontrollin e mushkërive për pacientë me sëmundje kronike ose me simptoma akute pneumologjike. Për pacientët me sëmundje kronike këshillohet kontrolli 1 deri në 2 herë në vit sipas gjendjes. Paketa e Kontrollit të Mushkërive kushton 6700 lekë.

Paketa e Kontrollit Bazë të Mushkërive

Paketë për kontrollin e mushkërive për pacientë me sëmundje kronike ose me simptoma akute pneumologjike. Për pacientët me sëmundje kronike këshillohet kontrolli 1 deri në 2 herë në vit sipas gjendjes. Paketa e Kontrollit Bazë të Mushkërive kushton 3600 lekë.

Paketa e Kontrollit Dermatologjik

Kjo paketë është e nevojshme të kryhet pasi kontrolli i lëkurës duhet të kryhet në mënyrë periodike një herë në vit, për të evidentuar elemente morfologjike kutane të rinj apo për të evidentuar problematika të ndryshme dermatologjike.Rekomandohet të kryhet për të gjitha grupmoshat. Në cdo rast kur evidentohet një lezion i ri prezent prej pak […]

Paketa e Hartës së Nishaneve

Kryerja e mapaturës (hartës së nishaneve) është e rëndësishme të kryhet për të gjithë grupmoshat, në vecanti ata me nishane të shumtë, për të vlerësuar gjëndjen momentale të nishaneve, por edhe për të kryer ndjekjen ndër vite të tyre. Kjo shërben për të identifikuar ndryshimet e mundshme, nëse nishani transformohet drejt formës dizplastike. Nëpërmjet kësaj […]

Paketa e Apnesë Nokturne 1

Apnea nokturne, apo pauzat në fry­mëmarrje gjatë natës, mund të jenë rezultat i një sërë sëmundjesh, si: po­lipet apo mishi i huaj në hundë, devi­acionet e hundës, problemet e noful­lave dhe asimetrisë së tyre, rrugët e ngushta të frymëmarrjes, rritja në pe­shë. Me anë të kësaj pakete mund të diagnostikohen shkaqet e ndryshme të apnesë […]

Paketa e Problemeve të Dëgjimit

Kjo paketë mund të kryhet nga të rri­tur dhe fëmijë mbi 5 vjeç të cilët kanë probleme me dëgjimin. Tek fëmijët që uljet e dëgjimit shkaktohen nga in­feksione persistente të veshëve apo hundës. Në moshat adulte, dëgjimi fillon të bjerë me moshën. Paketa e Problemeve të Dëgjimit kushton 4800 lekë.

Paketa e Problemeve të Zërit

Paketa e Problemeve të Zërit ofrohet për të gjithë pacientët të cilët shfaqin probleme që lidhen me ngjirjen e zërit, kanë kollë të vazhdueshme, vështirësi në gëlltitje apo konsuma­torë të duhanit. Rekomandohet ti nënshtrohen ekzaminimeve të kësaj pakete të gjitha moshat mbi 5 vjeç, por jo vetëm, pavarësisht gjinisë. Paketa e Problemeve të Zërit kushton […]

Paketa Pediatrike ORL – Mishi i Huaj në Hundë

Kjo paketë mund të kryhet nga të gjithë fëmijët mbi moshën 5 vjeç, të cilët kanë vështirësi në frymëmarrje me hundë, frymëmarrje me gojë ha­pur, gërhitje gjatë gjumit. Me anë të kësaj pakete mund të diagnostiko­het prania e mishit të huaj në hundë, apo probleme të tjera të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes. Paketa Pediatrike […]

Paketa e Kontrollit të Veshkave

Rekomandohet në pacientë me sëmundje të veshkave në kuadër të kontrollit periodik, gjithashtu edhe te pacientët që shfaqin simptoma të traktit urinar. Rekomandohet kryerja cdo 3 muaj në pacientët me sëmundje kronike të veshkave. Paketa e Kontrollit të Veshkave kushton 7000 lekë.

Paketa e Kontrollit të Gjirit 3

Rekomandohet për cdo paciente, tek e cila janë evidentuar formacione te dyshimta në gjendrën e gjirit, për të cilat është e nevojshme Tru-Cut biopsy. Paketa e Kontrollit të Gjirit 3 kushton 20800 lekë.

Paketa e Kontrollit të Gjirit 2

Rekomandohet për cdo paciente që ka shqetësime ose vëren ndryshime në gjendrën e gjirit. Mund të përfitojë nga paketa sa herë ka shqetësime ose mund të bëjë ndjekje periodike cdo 1 vit. Paketa e Kontrollit të Gjirit 2 kushton 6400 lekë.

Paketa e Kontrollit të Gjirit 1

Diagnostikimi i kancerit të gjirit në fazë të hershme. Rekomandohet për gratë e moshës mbi 40 vjec.Këshillohet kryerja cdo 12 – 18 muaj në varësi të specifikave të individit. Paketa e Kontrollit të Gjirit 1 kushton 8900 lekë.

Paketa e Kontrollit Gjinekologjik 3

Paketa Gjinekologjike 3 PAP testi është analizë e qelizave të marra nga qafa e mitrës. Kjo mundëson për të dalluar rrezikun që ka një paciente e cila, në mungesë të vëmendjes mund të përparojë në së­mundje serioze. Mund të mos keni simptoma! Rekomandojmë bërjen e PAP tes­tit një herë në vit, për pacientët në moshë […]

Paketa e Kontrollit Gjinekologjik 2

PAP testi është analizë e qelizave të marra nga qafa e mitrës. Kjo mundëson për të dalluar rrezikun që ka një paciente e cila, në mungesë të vëmendjes mund të përparojë në së­mundje serioze. Mund të mos keni simptoma! Rekomandojmë bërjen e PAP tes­tit një herë në vit, për pacientët në moshë 20-70 vjeç. Përgatitje: […]

Paketa e Kontrollit Gjinekologjik 1

Infeksionet e organeve gjenitale janë një nga tre arsyet më të shpeshta për të cilat shkohet tek mjeku. Ato sho­qërohen me shpesh me simptoma (sekrecione). Në disa raste simptom­atologjia mund të mungojë. Bëni kujdes për shëndetin tuaj! Ju rekomandojmë kontroll periodik për të zbuluar në kohë infeksionin. Paketa e Kontrollit Gjinekologjik 1 kushton 4800 lekë.

Paketa e Kontrollit Onkologjik & Reumatologjik

Kjo paketë rekomandohet për pacientët me kancer gjiri nën trajtimin me frenues të aromatazës, si për shembull: Letrozol, anastrazol, exemestane. Shërben për të vlerësuar, monituruar efektet anësore të tyre mbi strukturën e kockës. Rekomandohet një vlerësim bazal në fillimin e trajtimit për cdo pacient me këto medikamente, pas 6 muajve nga fillimi i trajtimit, apo […]

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.