ALB | ENG

Kontrolli Reumatologjik 3

Kontrolli Reumatologjik 3

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike. Paketa e Kontrollit Reumatologjik 3 kushton 6000 lekë.

Kontrolli Reumatologjik 2

kontrollo_reumatologjik_2

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike. Paketa e Kontrollit Reumatologjik 2 kushton 7600 lekë.

Kontrolli Reumatologjik 1

kontrollo_reumatologjik_1

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike. Paketa e Kontrollit Reumatologjik 1 kushton 5000 lekë.

Testet reumatizmale

testet reumatizmale

Paketa Ekonomike e Shëndetit, përfshin: Testet reumatizmale kushton 3700 lekë.

Kontrolli i diabetit

kontrolli i diabetit

Paketa Ekonomike e Shëndetit, përfshin: Kontrolli i diabetit kushton 1100 lekë.

Kontrolli Gjinekologjik 2

kontrolli gjinekologjik 2

Kontrolli Gjinekologjik forma më e mirë për parandalimin!Paketa shëndetësore përfshin: Kontrolli Gjinekologjik 2 kushton 7000 lekë.

Kontrolli Gjinekologjik 1

kontrolli gjinekologjik 1

Kontrolli Gjinekologjik forma më e mirë për parandalimin!Paketa shëndetësore përfshin: Kontrolli Gjinekologjik 1 kushton 6300 lekë.

Kontrolli i anemisë

kontrolli i anemise

Paketa Ekonomike e Shëndetit, përfshin: Kontrolli i anemisë kushton 2100 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.