ALB | ENG

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 6

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike. Rekomandohet të bëhet nga pa­cientët që kanë shenja klinike ose vuajnë nga patologji autoimune të indit lidhor. Paketa rekomandohet të bëhet sa herë të jetë e nevojshme. Paketa […]

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 5

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike. Rekomandohet të bëhet tek pa­cientët që kanë shenja klinike ose vuajnë nga AR, sinovite, tendinite. Paketa rekomandohet të bëhet sa herë të jetë e nevojshme. Paketa e Kontrollit […]

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 4

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike. Paketa është një paketë më e deta­juar për pacientët që vuajnë me Os­teoporosis. Paketa rekomandohet të bëhet sa herë të jetë e nevojshme. Paketa e Kontrollit Reumatologjik 4 […]

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 3

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike. Rekomandohet të bëhet nga pa­cientët që kanë shenja klinike ose që vuajnë me Osteoporosis. Paketa re­komandohet të bëhet sa herë të jetë e nevojshme. Paketa e Kontrollit Reumatologjik […]

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 2

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike. Rekomandohet të bëhet nga pa­cientët që kanë shenja klinike ose vuajnë nga Artriti Reumatoid (AR). Paketa rekomandohet të bëhet sa herë të jetë e nevojshme. Paketa e Kontrollit […]

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 1

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike. Rekomandohet ta bëjnë pacientët që kanë shenja klinike ose vuajnë nga Artriti Reumatoid (AR) dhe nga Gouta (Podagra). Paketa rekoman­dohet të bëhet sa herë të jetë e nev­ojshme. […]

Kontrolli Reumatologjik Bazë

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike. Paketa e Kontrollit Reumatologjik Bazë kushton 5000 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.