ALB | ENG

Kontrolli Reumatologjik 3

Kontrolli Reumatologjik 3

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike. Paketa e Kontrollit Reumatologjik 3 kushton 6000 lekë.

Kontrolli Reumatologjik 2

kontrollo_reumatologjik_2

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike. Paketa e Kontrollit Reumatologjik 2 kushton 7600 lekë.

Kontrolli Reumatologjik 1

kontrollo_reumatologjik_1

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike. Paketa e Kontrollit Reumatologjik 1 kushton 5000 lekë.

Testet reumatizmale

testet reumatizmale

Paketa Ekonomike e Shëndetit, përfshin: Testet reumatizmale kushton 3700 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.