ALB | ENG

Paketa e Kontrollit Gjinekologjik 5

Paketa Gjinekologjike 5 PAP testi është analizë e qelizave të marra nga qafa e mitrës. Kjo mundëson për të dalluar rrezikun që ka një paciente e cila, në mungesë të vëmendjes mund të përparojë në së­mundje serioze. Mund të mos keni simptoma! Rekomandojmë bërjen e PAP tes­tit një herë në vit, për pacientët në moshë […]

Paketa e Kontrollit Gjinekologjik 4

PAP testi është analizë e qelizave të marra nga qafa e mitrës. Kjo mundëson për të dalluar rrezikun që ka një paciente e cila, në mungesë të vëmendjes mund të përparojë në së­mundje serioze. Mund të mos keni simptoma! Rekomandojmë bërjen e PAP tes­tit një herë në vit, për pacientët në moshë 20-70 vjeç. Përgatitje: […]

Paketa e Kontrollit Gjinekologjik 3

Infeksionet e organeve gjenitale janë një nga tre arsyet më të shpeshta për të cilat shkohet tek mjeku. Ato sho­qërohen me shpesh me simptoma (sekrecione). Në disa raste simptom­atologjia mund të mungojë. Bëni kujdes për shëndetin tuaj! Ju rekomandojmë kontroll periodik për të zbuluar në kohë infeksionin. Paketa e Kontrollit Gjinekologjik 3 kushton 3500 lekë.

Paketa e Kontrollit Gjinekologjik 2

Infeksionet e organeve gjenitale janë një nga tre arsyet më të shpeshta për të cilat shkohet tek mjeku. Ato sho­qërohen me shpesh me simptoma (sekrecione). Në disa raste simptom­atologjia mund të mungojë. Bëni kujdes për shëndetin tuaj! Ju re­komandojmë kontroll periodik për të zbuluar në kohë infeksionin. Paketa e Kontrollit Gjinekologjik 2 kushton 3500 lekë.

Paketa e Kontrollit Gjinekologjik 1

Infeksionet e organeve gjenitale janë një nga tre arsyet më të shpeshta për të cilat shkohet tek mjeku gjineko­log. Ato shoqërohen me shpesh me simptoma (sekrecione). Në disa ras­te simptomatologjia mund të mungo­jë! Bëni kujdes për shëndetin tuaj! Ju rekomandojmë kontroll periodik për të zbuluar në kohë infeksionin. Paketa e Kontrollit Gjinekologjik 1 kushton 3000 […]

Paketa e Mirëqenies së Grave

Kontrolli i shëndetit të grave. Re­komandohet 1 herë në vit ose më shpesh në varësi të gjendjes. Paketa e Mirëqenies së Grave kushton 6500 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.