ALB | ENG

Paketa e Kontrollit të Mëlçisë 2 (Hepatitet)

Paketa e hepatiteve është e rëndë­sishme në diagnostikimin e hiper­transaminazemive. Na jep të dhëna mbi strukturën e mëlçisë si dhe në prezencën apo jo të hepatiteve vi­rale. Indikohet në të gjithë pacientet me vlera të larta të transaminazave, në pacientët e pavaksinuar ndaj hep­atitit B apo në pacientët në risk, të ekspozuar ndaj viruseve hepatike. […]

Paketa e Kontrollit të Mëlçisë 1

Rekomandohet për pacientë me sëmundje të njohura kronike të mëlçisë ose ata që janë përdorues të alkoolit. Gjithashtu rekomandohet edhe në kuadër të një kontrolli të përgjithshëm te pacientët obezë që paraqesin edhe faktorë të tjerë, si: yndyrnat e larta. Këshillohet kryerja çdo 3 muaj për pacientët kronike. Paketa e Kontrollit të Mëlçisë 1 kushton […]

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.