ALB | ENG

Paketa e Kontrollit Dermatologjik

Kjo paketë është e nevojshme të kryhet pasi kontrolli i lëkurës duhet të kryhet në mënyrë periodike një herë në vit, për të evidentuar elemente morfologjike kutane të rinj apo për të evidentuar problematika të ndryshme dermatologjike.Rekomandohet të kryhet për të gjitha grupmoshat. Në cdo rast kur evidentohet një lezion i ri prezent prej pak […]

Paketa e Hartës së Nishaneve

Kryerja e mapaturës (hartës së nishaneve) është e rëndësishme të kryhet për të gjithë grupmoshat, në vecanti ata me nishane të shumtë, për të vlerësuar gjëndjen momentale të nishaneve, por edhe për të kryer ndjekjen ndër vite të tyre. Kjo shërben për të identifikuar ndryshimet e mundshme, nëse nishani transformohet drejt formës dizplastike. Nëpërmjet kësaj […]

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.