Diplomuar ne vitin 2010 prane Universitetit Katolik Zoja e Keshillit te Mire, Fakulteti i Mjekesise, dega Farmaci, me rezultate shume te mira, me titullin “Dottore Magistrale in Farmacia”, titull i leshuar si diplome e barasvleshme me “Università degli Studi di Milano”. Kjo diplome i jep mundesine te punoje ne farmaci dhe industri farmaceutike brenda dhe jashte vendit.

Pjese e brezit te pare te te diplomuarve prane ketij universiteti e cila ka kaluar me sukses dhe me piket maksimale Provimin e Shtetit ku dhe eshte regjistruar prane Urdherit te Farmacisteve te Shqiperise.

Njohese e mire e teknikave te “coltivazione cellulare”, te teknikave te analizave gjenetike etj.

Ka kryer praktiken ne nje nga Farmacite me me emer ne Milano, (Farmacia Melchiorre  Gioia ) ku eshte vleresuar me rezultate maksimale nga bashkepunetoret dhe drejtori i kesaj Farmacie Mario Cantoni.

Qe prej vitit 2012 ushtron profesionin prane Farmaci Idial, pjese e fondacionit ZKM dhe prej 2015 ka marre detyren si drejtuese teknike prane kesaj farmacie, ku dhe vazhdon detyren me perkushtrim dhe seriozitet.

Pjesemarrese e shume seminareve dhe konferencave brenda dhe jashte vendit.