Dr. Florian Spada është diplomuar në vitin 2012 në Fizioterapi dhe ka përfunduar studimet Master në Shkencat e Rehabilitimit të Profesioneve Sanitare pranë Universitetit Katolik Zoja e Këshillit të Mirë duke u vlerësuar me notë maksimale.

Dr. Spada aktualisht po ndjek studimet e Doktoratës në Shkenca Infermieristike dhe Shëndet Publik, në Universitetin e Romës, Tor Vergata.

Menjëherë pas diplomimit nisi përvojën e tij të punës si asistent mjek duke punuar pranë institucioneve private, si dhe në disa spitale e poliklinika në Tiranë.

Dr. Spada është tutor i praktikave profesionale të studentëve pranë Universitetit Katolik Zoja e Këshillit të Mirë. Ai është gjithashtu anëtar i “Departamentit të Shkencave Biomjekësore”, po pranë këtij universiteti.

Ka kryer disa trajnime në metoda të ndryshme jashtë vendit si:

Dr. Florian Spada aktualisht punon si fizioterapist në Klinikën e Fizioterapisë  pjesë e Spitalit Katolik Zoja e Këshillit të Mirë.