Dr. Gianluca Nicolai
Dr. Nicolai është një vlerë e shtuar profesionale në Repartin e Kirurgjisë Kokë-Qafë. Është diplomuar në Mjekësi dhe Kirurgji pranë Universitetit të Studimeve të Romës La Sapienza. Dr. Nicolai ka eksperienca shumë të vyera në fushën e Keqformimimeve Cranio-Maxillo-Faciale, pranë po të njëjtit universitet nën drejtimin e Prof. Iannetti.
Diplomuar pranë Bordit Evropian të Kirurgjisë Cranio-Maxillo-Faciale me titull: “Fellow of the Eurpean Board of Cranio-Maxillo-Facial Surgery”.
Master Universitar në Kirurgjinë Plastike dhe Estetike të Distrektit Facial.
Eksperiencat profesionale:

Anëtar i Komitetit Shkencor Lokal dhe Organizator i Sesioneve të Kirurgjisë Maxillo-Faciale. Përgjegjës i Kirurgjisë Maxillo-Faciale në Komitetin Polispecialistik.
Aktiviteti Didaktik:
Dr. Nicolai aktualisht është Docent në mësimdhënien e Kirurgjisë Maxillo-Faciale (Moduli i Kirurgjisë Onkologjikë dhe Teknika të Kirurgjisë) pranë Universitetit të Studimeve të Romës, Tor Vergata. Profesor me kontratë në Tiranë-Shqipëri pranë Universitetit Katolik Zoja e Këshillit të Mirë.
Dr. Gianluca Nicolai numeron mbi 90 punime shkencore.