Dr. Altin Papa është diplomuar në degën Mjekësi e Përgjithshme pranë Fakultetit të Mjekësisë, Universiteti i Tiranës ku dhe ka kryer specializimin për Anestezi-Reanimacion.

Prej vitit 2015 ushtron profesionin e tij si mjek anestezist-reanimator me një eksperiencë të gjatë në struktura spitalore private.

Dr. Altin Papa kryen të gjithë llojet e anestezisë së përgjithshme dhe lokoregjonale me teknikat më bashkëkohore si dhe trajton me përkushtim pacientët në terapinë intensive.

Dr. Altin Papa është i angazhuar në mënyrë të vazhdueshme në veprimtari shkencore.

Pjesëmarrës aktiv në shumë konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare ku ka prezantuar punime të ndryshme.

Ka kryer kurse dhe trajnime te ndryshme si:

Është anëtar i Urdhërit të Mjekut të Shqipërisë (UMSH), Shoqatës Shqiptare të Anestezistëve dhe Reanimatorëve, (ASAI), Albanian Society of Intensive Care Medicine (ASICM), Shoqatës Evropiane të Anestezisë (ESAIC).

Aktualisht ushtron profesionin e tij si mjek Anestezist-Reanimator pranë Spitalit Katolik Zoja e Këshillit të Mirë.